Integritetspolicy

RD-service värnar om din integritet och vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

RD-service ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, vid kund/leverantörsmöten, via telefon, e-post, chat eller när du besöker oss.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som fysisk individ. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att RD-service ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vi tänker kontakta för att erbjuda våra tjänster.

Som personuppgiftsansvarig har RD-service ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Skydd av dina personuppgifter

RD-service skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga av RD-service system som hanterar personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

· Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.

· Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

· Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

· Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.

· Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

· Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.

· Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och RD-service kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds.